CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI tiệc tháng 10/11/12

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MÙA CƯỚI NĂM 2017 (Áp dụng cho các tiệc tháng 10/11/12)

Từ 500 – 600 khách:
– Miễn phí hội trường và giảm 50% phí dịch vụ trang trí ( áp dụng với set menu từ 500.000đ trở lên)
– Hoặc: Miễn phí hội trường, phí dịch vụ trang trí ( áp dụng với set menu từ 550.000đ trở lên)

Từ 600 khách – 799 khách:
– Miễn phí hội trường
– Giảm 50% gói dịch vụ trang trí cơ bản
– Tặng 01 mâm ăn thử.
– Đặc biệt: khách hàng được miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ trang trí cơ bản khi đặt set menu từ 450.000đ trở lên.

Từ 800 khách trở lên:
– Miễn phí hội trường.
– Tặng gói dịch vụ trang trí cơ bản.
– Tặng 01 mâm ăn thử.
– Đặc biệt: khách hàng được miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ trang trí cao cấp cùng 01 xe đón dâu khi đặt thực đơn từ 450.000đ trở lên